Otevřené sklepy "Martinské Šidleny" se pochopitelně ruší z důvodu hygienických opatření.